Dom zdravlja Tutin

Zvanična internet prezentacija

VAŽNO OBAVEŠTENjE ZA PACIJENTE

Radno vreme Doma zdravlja Tutin je od 7 – 18h

Odredjeni su brojevi u Domu zdravlja u Tutinu na koji se pacijenti mogu obratiti:

-Pacijenti koji su febrilni (povišena temperatura) i koji imaju respiratorne zdravstvene tegobe (npr.suv kašalj) trebaju prvo da pozovu dežurnu službu ambulante za COVID19 na telefone: 020/811-322, 063/644644 , 063/8189175, 063/49444

-Za sve ostale informacije u vezi zdravstvenih usluga formairali smo call centar sa brojevim telefona: 020/813-001, 063/354-128, 069/8050-239 i 063/820-1015

U skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije Od 17.03.2020. pacijenti koji imaju POVIŠENU TEMPERATURU I RESPIRATORNE SMETNjE mogu da se pregledaju ISKLjUČIVO u posebnoj ambulanti Doma zdravlja u Tutinu. koju možete kontaktirati na telefone 020/811-322, 063/644-644 , 063/8189175, 063/494-446

Na osnnovu zaključka Vlade Srbije od 18.03. Obustavlja se rad sa strankama putem neposrednog kontakta (šaltera, kancelarije i sl), tako da se svi gradjani Tutina obaveštavaju da za sve pravne, ekonomske i tehničke informacije možete kontaktirati putem telefona i emaila u nastavku:

-Pravna i opšta pitanja : 020/811129 i 020/820-520, kaa i na email: dztutin@gmail.com

-Ekononomska pitanja: 020/811121 dztutin.finansije@gmail.com

-tehnička pitanja : 020/811-121 dztutin1@gmail.com

Updated: 21. jun 2022. — 12:23
Dom zdravlja Tutin © 2018