Dom zdravlja Tutin

Zvanična internet prezentacija

Vakcine protiv sezonskog gripa dostupne u Domu zdravlja Tutin

Svih  1000 doza vakcine protiv sezonskog gripa koje su dopremljene Domu zdravlja u Tutinu već su rasporedjene i vakcinacija je započeta. Prema riječima epidemiologa dr Mithata Eminovića potrebno je da pacijenti posete svog izabranog lekara gde će obaviti pregled a zatim u epidemiološkoj službi obaviti vakcinaciju. Dr Eminović takodje dodaje da je preduslov za vakcinisanje da pacijent nije već oboleo od gripa.

Vakcinacija se vrši u prostorijama epidemiološke službe Doma zdravlja u Tutinu od 07 do 14 časova

Virus gripa sa izrazitim patogenim potencijalom i virulencijom i uz stalne antigene mutacije, svake godine širom sveta uzrokuje epidemije, a povremeno i pandemije. U epidemiji svake godine oboli 5%-15% svetske populacije. Iako od gripa najčešće oboljevaju predškolska i školska deca, najveći rizik za hospitalizaciju i komplikacije imaju odojčad, hronični bolesnici i stariji od 65 godina.

 

CILJNE GRUPE ZA VAKCINACIJU:

  • Sva lica starija od 6 meseci sa hroničnim poremećajem kardiovaskularnog i plućnog sistema uključujući i astmu, sa metaboličkim poremećajima a naročito diabetes, sa disfunkcijom bubrega i jetre, krvnim bolestima, malignim oboljenjima i sa imunodeficijencijom uključujući i HIV
  • Sve osobe starije od 65 godina života
  • Sva lica smeštena u gerontološkim centrima i ustanovama socijalne zaštite, uklkjučujući i zaposlene
  • Sve osobe zaposlene u zdravstvenim ustanovama
  • Lica zaposlena u javnim službama

Zbog čestih hospitalizacija, i komplikacija kod dece, u svetu se preporučuje vakcinacija sve inače zdrave dece, uzrasta od 6 meseci do 5 godina, a u SAD vakcinacija osoba od 6 meseci do 24 godine. Takođe, zaštita dece mlađe od 6 meseci koja imaju predispoziciju za teže kliničke forme gripa, obezbeđuje se vakcinacijom svih osoba koje dolaze u kontakt sa njima.

Vakcina

Updated: 5. oktobar 2017. — 11:07
Dom zdravlja Tutin © 2018