Dom zdravlja Tutin

Zvanična internet prezentacija

Категорија: Službe

Službe Doma zdravlja Tutin

LUŽBE DOMA ZDRAVLJA TUTIN 1.OPŠTA MEDICINA Adresa: Bogoljuba Čukića br.12., Tutin, prizemlje, Broj telefona: 020/820-520 lokal 22 i 21, Načelnik službe: dr Safeta Nezović, doktor medicine specijalista izabrani lekar za odrasle, Glavna sestra/tehničar službe: Mirsad Hadžić, medicinska sestra-tehničar u hitnoj medicinskoj pomoći.                 Uže organizacione jedinice:   a) odeljenje opšta medicina, Adresa: Bogoljuba Čukića […]

Izabrani lekari Doma zdravlja Tutin

OPŠTA MEDICINA –  IZABRANI LEKARI DOM ZDRAVLJA TUTIN dr Goran Marković, specijalista opšte medicine dr Safeta Nezović, specijalista opšte medicine dr Nafija Šemsović, specijalista opšte medicine dr Fatima Arslanović, doktor medicine dr Edina Mecinović, specijalista opšte medicine dr Lejla Karaahmetović, specijalista opšte medicine dr Mujo Eminović, specijalista medicine rada dr Melida Bulić, specijalista opšte medicine ZDRAVSTVENA STANICA […]

Služba za hemodijalizu

Načelnik:  dr sci. med. Nedim Hamzagić Glavni tehničar: Hilmo Numanović Služba je počela sa radom 30. januara. 2013 godine. U službi hemodijalize Doma zdravlja Tutin se dijaliziraju pacijenti sa područja opštine Tutin. Smeštena je na oko 350 kvadratnih metara prostora koji je planski pravljen za ovu namenu. Dijaliza radi u dve smene svakog dana izuzev nedelje, […]

Dom zdravlja Tutin © 2018