Dom zdravlja Tutin

Zvanična internet prezentacija

Kontakt

Možete nas kontaktirati putem telefona ili lično prema sledećim podacima:

Dom zdravlja Tutin
Adresa: ul. Bogoljuba Čukića 12, 36320 Tutin
Br. telefona: 020/811-129, 020/820-520,  Faks: 020/811-121

Email: dztutin@gmail.com

Hitna služba: 194 ili 020/812-037 

direktor Doma zdravlja Tutin: dr Kemal Ćorović 020/811-104 i 812-650 dztutin@gmail.com
pomoćnik direktora: dr Goran Marković 069/8050-340
pomoćnik direktora: dr Vahid Ademović 063/8588-138
glavna medicinska sestra: Aličković Sabaheta 063/820-1015
rukovodilac pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova: Hamzagić Izudin 020/811-129 dztutin@gmail.com
rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova: Amra Dreković 020/811-121 dztutin.finansije@gmail.com
načelnik službe opšte medicine: dr Melida Bulić 069/8050-240
načelnik službe za zdravstvenu zaštitu žena: Dr sci med Jasminka Bačevac – Eminović 063/8692-888
načelnik službe službe za zdravstvenu zaštite dece:                      dr Vahid Ademović 063/8588-138
načelnik službe stomatološke zdravstvene zaštite: dr Mehdija Demirović 069/782-337
načelnik specijalističkih službi i laboratorijske dijagnostike: dr Mersid Dreković 063/666-188
načelnik internističke službe: dr Indira Kajević 069/8050-271
načelnik pneumoftiziološke zaštite i radiološke dijagnostike: dr Sadrija Redžić 069/8050-318
načelnik apoteke: Mecinović Alma 020/811-016 apotekatutin@gmail.com
načelnik Higijensko-epidemiološke službe:dr Mithat Eminović 020/813-001
šef odelјenja za tehničke poslove:              Ljutvija Numanović 020/811-121
šef odseka za vozni park: NerminDemirović                                       069/8050-264
zdravstvene stanice Ribariće: Izberović Nusreta 020/821-145
zdravstvene stanice Delimeđe 020/453-350
zdravstvene stanice Leskova: Ćosović Mesudin 020/452-520
zdravstvena ambulanta Crkvine:Mehmedović Bedrija 020-5723-080
zdravstvena ambulanta Draga: Demirović Kemal 020-5401-108
zdravstvena ambulanta Morani: Balić Azemina 020/437-680

Ako vam je lakše da nam se obratitie preko interneta molimo vas da popunite ovaj formular i potrudićemo se da odgovorimo u najkraćem roku.

  • Ukucajte tekst vaše poruke
Dom zdravlja Tutin © 2018