Dom zdravlja Tutin

Zvanična internet prezentacija

Kontakt

Možete nas kontaktirati putem telefona ili lično prema sledećim podacima:

Dom zdravlja Tutin
Adresa: ul. Bogoljuba Čukića 12, 36320 Tutin
Br. telefona:  020-820-520, Faks: 020/811-121

Hitna služba:020/812-037

direktor Doma zdravlja Tutin: dr Kemal Ćorović 020/811-104 i 812-650
pomoćnik direktora: dr Goran Marković 020/820-520 lokal 29,   069/8050-340
pomoćnik direktora: dr Vahid Ademović 063/8588-138
glavna medicinska sestra: Aličković Sabaheta 020/820-530, lokal 43
rukovodilac pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova: Hamzagić Izudin 020/811-129
rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova: Bulić Jakup 020/811-121
načelnik službe opšte medicine: dr Safeta Nezović 020/820-520 lokal 22
načelnik službe za zdravstvenu zaštitu žena: Dr sci med Jasminka Bačevac – Eminović 020/811-538 lokal 47
načelnik službe službe za zdravstvenu zaštite dece:                      dr Gordana Nešović 020/820-520 lokal 38,48
načelnik službe stomatološke zdravstvene zaštite: dr Mehdija Demirović 020/820-520 lokal 46
načelnik specijalističkih službi i laboratorijske dijagnostike: dr Mersid Dreković 020/820-520 lokal 42
načelnik internističke službe: dr Indira Kajević 020/820-530 lokal 44
načelnik pneumoftiziološke zaštite i radiološke dijagnostike: dr Sadrija Redžić 020/820-520
načelnik apoteke: Mecinović Alma 020/811-016
načelnik Higijensko-epidemiološke službe:

dr Mithat Eminović

020/820-520 lokal 33,   020/813-001
šef odelјenja za tehničke poslove:

Ljutvija Numanović

020/811-121
šef odseka za vozni park:Kadrija Kučević                                       020/811-121,

069/8050-261

šef zdravstvene stanice Ribariće:

dr Raif Sinanović

020/821-145
šef zdravstvene stanice Delimeđe:

dr Menderes Mašović

020/453-350
zdravstvene stanice Leskova:

Ćosović Mesudin

020/452-520
zdravstvena ambulanta Crkvine:

Mehmedović Bedrija

020-5723-080
zdravstvena ambulanta Draga: Demirović Kemal 020-5401-108
zdravstvena ambulanta Morani: Balić Azemina 020/437-680

Ako vam je lakše da nam se obratitie preko interneta molimo vas da popunite ovaj formular i potrudićemo se da odgovorimo u najkraćem roku.

  • Ukucajte tekst vaše poruke
Dom zdravlja Tutin © 2018