Dom zdravlja Tutin

Zvanična internet prezentacija

Izabrani lekari Doma zdravlja Tutin

OPŠTA MEDICINA –  IZABRANI LEKARI

I dr Goran Marković, specijalista opšte medicine

III dr Zuhra Čalaković, doktor medicine

IV dr Nafija Šemsović, specijalista opšte medicine

V dr Mirko Stašević, doktor medicine

VI dr Edina Mecinović, specijalista opšte medicine

VII dr Indira Ujkanović, specijalista opšte medicine

VIII dr Mujo Eminović, specijalista medicine rada

IX dr Jasmin Hot, doktor medicine

XI dr Melida Bulić, specijalista opšte medicine

ZDRAVSTVENA STANICA DELIMEĐE i ZDRAVSTVENA AMBULANTA MORANI

II dr Belma Šaćirović, doktor medicine

ZDRAVSTVENA STANICA RIBARIĆE i ZDRAVSTVENA AMULANTA DRAGA

X dr Anida Koč, doktor medicine

ZDRAVSTVENA STANICA LESKOVA i ZDRAVSTVENA AMBULANTA CRKVINE

XII dr Adnan Halitović, doktor medicine

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE – IZABRANI LEKARI

TUTIN

I dr Aida Hadžić Goruždić, specijalista pedijatrije

II dr Edina Bakić, specijalista pedijatrije

III dr Vahid Ademović, specijalista pedijatrije

IV dr Belkisa Redžepović, specijalista pedijatrije

V dr Eroldina Dervović Derdemez, specijalista pedijatrije

VI dr Ibrima Kurtanović, specijalista pedijatrije

SLUŽBA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA – IZABRANI LEKARI

TUTIN

I dr Sevdija Habibović, specijalista ginekologije i akušerstva

II dr Vahida Ćorović, specijalista ginekologije i akušerstva

III

dr Sead Eminović, specijalista ginekologije i akušerstva

SLUŽBA ZA STOMATOLOŠKU ZAŠTITU – IZABRANI LEKARI

TUTIN

dr Mehdija Demirović, specijalista dečije i preventivne stomatologije

dr Azra Dreković, specijalista dečije i preventivne stomatologije

dr_Ajsela Hajrović, doktor stomatologije

dr Elida Lotinac, specijalista dečije i preventivne stomatologije

dr Juca Stašević, doktor stomatologije

OSNOVNA ŠKOLA ,,VUK KARADŽIĆ” TUTIN

dr Adil Bukvić, specijalista dečije i preventivne stomatologije

OSNOVNA ŠKOLA ,, RIFAT BURDŽOVIĆ TRŠO “TUTIN

dr Mirsad Šemsović, specijalista dečije i preventivne stomatologije

GIMNAZIJA ,,TUTIN”, TUTIN

dr Samir Derdemez, specijalista dečije i preventivne stomatologije

DELIMEĐE

ZDRAVSTVENA STANICA DELIMEĐE

dr _________________, ___________________

LESKOVA

ZDRAVSTVENA STANICA LESKOVA

IX dr Elmedin Zećić, doktor stomatologije

RIBARIĆE

ZDRAVSTVENA STANICA RIBARIĆE

X dr Bahtir Aličković, doktor stomatologije

Updated: 17. april 2024. — 11:48
Dom zdravlja Tutin © 2018