Dom zdravlja Tutin

Zvanična internet prezentacija

Izabrani lekari Doma zdravlja Tutin

OPŠTA MEDICINA IZABRANI LEKARI

 

DOM ZDRAVLJA TUTIN

dr Goran Marković, specijalista opšte medicine

dr Safeta Nezović, specijalista opšte medicine

dr Nafija Šemsović, specijalista opšte medicine

dr Indira Ujkanović, doktor medicine

dr Mujo Eminović, specijalista medicine rada

dr Melida Bulić, specijalista opšte medicine

dr Nadira Redžematović,doktor medicine

 

ZDRAVSTVENA STANICA DELIMEĐE

dr Ahmedin Bajrović, specijalista opšte medicine

 

ZDRAVSTVENA STANICA RIBARIĆE

dr Mirnesa Mecinović, doktor medicine 

 

DISPANZER ZA ŽENE IZABRANI LEKARI

DOM ZDRAVLJA TUTIN

dr Sevdija Habibović, specijalista ginekologije i akušerstva

dr Vahida Ćorović, specijalista ginekologije i akušerstva

dr Sead Eminović, specijalista ginekologije i akušerstva

 

PREDŠKOLSKI DISPANZER IZABRANI LEKARI

 

DOM ZDRAVLJA TUTIN

dr Aida Hadžić Goruždić, specijalista pedijatrije

dr Gordana Nešović, specijalista pedijatrije

dr Eroldina Dervović Derdemez, specijalista pedijatrije

dr Ibrima Kurtanović, specijalista pedijatrije

 

ŠKOLSKI DISPANZER IZABRANI LEKARI

 

DOM ZDRAVLJA TUTIN

dr Vezira Dazdarević, doktor medicine

dr Edina Bakić, doktor medicine 

 

STOMATOLOGIJA IZABRANI LEKARI

DOM ZDRAVLJA TUTIN

dr Mehdija Demirović, specijalista dečije i preventivne stomatologije

dr Juca Stašević, doktor stomatatologije

dr Hemo Habibović, doktor stomatologije

dr Elida Lotinac, specijalista dečije i preventivne stomatologije

 

OSNOVNA ŠKOLA ,, RIFAT BURDŽOVIĆ TRŠO

dr Mirsad Šemsović, specijalista dečije i preventivne stomatologije

 

OSNOVNA ŠKOLA ,,VUK KARADŽIĆ”

dr Adil Bukvić, specijalista dečije i preventivne stomatologije

 

GIMNAZIJA ,,TUTIN”

dr Samir Derdemez, specijalista dečije i preventivne stomatologije

 

ZDRAVSTVENA STANICA DELIMEĐE

dr Menderes Mašović, specijalista opšte stomatologije

Updated: 23. новембра 2018. — 14:11
Dom zdravlja Tutin © 2018