U svim ambulantama Doma zdravlja počeli su da primjenjuju elektronski recepti

U svim ambulantama Doma zdravlja počeli su da primjenjuju elektronski recepti. Za sada elektronski recepti namijenjeni su hroničnim bolesnicima koji će lijekove za svoju terapiju moći da podižu ne kao do sada već na tri, četiri, pet pa čak i šest mjeseci.