Dom zdravlja Tutin

Zvanična internet prezentacija

DONACIJE ZA DOM ZDRAVLJA TUTIN

Zbog aktuelne epidemiološke situacije i enormnog povećanja broja pacijenata zaraženih sa virusom COVID-19, Dom zdravlja Tutin je u situaciji da traži pomoć u vidu materijalne (lekovi, zaštitna oprema, dezinfekciona sredstva, medicinski aparati, sanitetska vozila i drugo) i novčane pomoći kako bi brzo i efikasno pružio neophodnu i kvalitetnu medicinsku pomoć

Novčane donacije možete uplatiti :

 • u dinarskoj valuti na žiro-račun Doma zdravlja 840-372667-52. U pozivu na broj ili u svrhi uplate možete upisati DONACIJA COVID-19
 • uplate u devizama vrše se preko žiro-računa Humanitarne organizacije „ZAJEDNO DO CILJA“ koju vodi Altan Gegić (br tel
  066/6637581) sa kojom Dom zdravlja Tutin ima potpisan ugovor o saradnji. Instrukcija za devizno plaćanje je:
  • FONDACIJA ZAJEDNO DO CILJA, ul Kozaracka 36, RS-36320 Tutin
  • IBAN: RS35 1550 0000 0008 2733 34
  • SWIFT: CABARS22

  • Sva sredstva koja budu uplaćena na ovaj račun, a budu
   namenjena Domu Zdravlja Tutin biće prebačena na žiro-račun Doma zdravlja Tutin

Za pomoć u vidu lekova, zaštitne opreme, medicinskih aparata i ostalih materijalnih sredstava obratiti se nadležnoj komisiji za prijem donacija na telefone: 020/811027, 069/8050-244, 066/6637581, 069/8050399.

Rukovodstvo sa celim kolektivom Doma zdravlja Tutin se iskreno zahvaljuju svim donatorima na donacijama kojie su pristigle, a takodje i budućim donatorima. Sredstva koja su nam pristižu biće nam od velike pomoći u radu i lečenju pacijenata obolelih od virusa COVID-19.
Vodimo urednu evidenciju o svim sredstvima koja su pristigla kako materijalnim tako i novčanim.

Dom zdravlja Tutin © 2018