Dom zdravlja Tutin

Zvanična internet prezentacija

Kontakt

Možete nas kontaktirati putem telefona ili lično prema sledećim podacima:

Dom zdravlja Tutin
Adresa: ul. Bogoljuba Čukića 12, 36320 Tutin
Br. telefona:  020-820-520, Faks: 020/811-121

Hitna služba:020/812-037

Direktor Doma zdravlja Tutin: dr Šerif Hamzagić020/811-104 i 812-650
Pomoć. direktora i načel. specijalist. službi i laboratorij. dijagnostike: dr Mersid Dreković020/820-520 lokal 42
Sekretar: Hamzagić Izudin020/811-129
Šef računovodstva: Bulić Jakup 020/811-121
Načelnik Službe službe zdravstvene zaštite dece: Dr Salih Ćorović020-811-027 lokal 24 i 36
Načelnik službe za zdravstvenu zaštitu žena: Dr sci med Jasminka Bačevac - Eminović020/811-538 lokal 47
Načelnik Službe stomatološke zdravstvene zaštite: dr Esad Kučević020/820-520 lokal 46
Načelnik internističke službe: dr Dejan Savić 020/820-530 lokal 44
Načelnik pneumoftiziološke zaštite i radiološke dijagnostike: dr Amir Hadžić020/820-520 lokal 41
Načelnik centra za hemodijalizu: dr Nedim Hamzagić063/666-702
Načelnik Higijensko-epidemiološke službe: dr Mithat Eminović 020/820-520 lokal 33
Načelnik apoteke: Šmaković Zejna020/811-016
Glavna medicinska sestra: Aličković Sabaheta020/820-530 lokal 14
Šef zdravstvene stanice Ribariće: dr Mirnesa Mecinović020/821-145
Šef zdravstvene stanice Delimeđe: dr Menderes Mašović 020-461-347
Zdravstvene stanice Leskova: Ćosović Mesudin020/488-037
Zdravstvena ambulanta Crkvine: Mehmedović Bedrija020-5723-080
Zdravstvena ambulanta Draga: Demirović Kemal 020-5401-108
Zdravstvena ambulanta Morani: Balić Azemina020/437-680

Ako vam je lakše da nam se obratitie preko interneta molimo vas da popunite ovaj formular i potrudićemo se da odgovorimo u najkraćem roku.

  • Ukucajte tekst vaše poruke

 

Dom zdravlja Tutin © 2018