Dom zdravlja Tutin

Zvanična internet prezentacija

Ugovori vezani za porodilište

Dom zdravlja  Tutin  ima zaključen Ugovor o saradnji sa firmom Care Direct d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 120v iz februara 2010. godine, kojim je predviđeno da ova firma distribuira porodiljama edukativni materijal koji sadrži:

– knjigu sa savetima za negu beba,

– uzorke proizvoda i

– formular koji popunjava majka koja je saglasna da primi paket i da podatke.

Na formularu stoji da se lični podaci daju i koriste u skladu sa zakonom (‚‚Sl. glasnik RS“ broj 97/08), a formular ručno popunjava majka novorođenčeta.

Postoji i Protokol o saradnji sa firmom DNA Global Group d.o.o. Beograd, Supilova 18 iz februara 2011. godine. Predmet ovog Protokola je takođe distribucija paketa porodiljama sa obrascem koji porodilja popunjava svojeručno.

U priloženom dokumentu se nalazi i overena izjava o prekidu saradnje sa navedenim firmama.

Klikom na ikonicu možete preuzeti dokumente

Ugovor, protkol i izjava (preuzmi)

 

Dom zdravlja Tutin © 2018