Dom zdravlja Tutin

Zvanična internet prezentacija

Test finansijksi izvestaj

Stanje sredstava na budžetskom računu na dan xx.xx.2013.god. 
1.Stanje prethodnog dana xx.xx.2013.god.123213.00 din
2.Priliv od RFZO1231.00 din
2.1.Zarade
2.2.Prevoz
2.3.Lekovi u zdravstvenoj ustanovi
2.4.Sanitetski materijal
2.5.Lekovi u gradskoj apoteci
2.6.Pomagala u gradskoj apoteci
2.7.Energenti
2.8.Materijalni i ostali troškovi
2.9.Dijaliznih material-lekovi za dijalizu
2.10. Ishrana bolesnika
3.Prenos sa sopstvenog ž.r. zbog isplate zarada
4.Participacija
5.Ostale uplate
UKUPNO PRILIVI (rb 2+3+4+5)
6.Ispla?eno na dan 11.06.2013.god.
6.1.Zarade
6.2.Prevoz
6.3.Lekovi u zdravstvenoj ustanovi
6.4.Sanitetski materijal
6.5.Lekovi u gradskoj apoteci
6.6.Pomagala u gradskoj apoteci
6.7.Energenti
6.8.Materijalni i ostali troškovi
6.9.Dijaliznih material-lekovi za dijalizu
6.10. Ishrana bolesnika
6.11.Ostale isplate
UKUPNO ISPLATE (rb 6)
SALDO na dan 11.06.2013.god.
Updated: 12. јуна 2013. — 22:55
Dom zdravlja Tutin © 2018