Dom zdravlja Tutin

Zvanična internet prezentacija

Službe Doma zdravlja Tutin

LUŽBE DOMA ZDRAVLJA TUTIN

1.OPŠTA MEDICINA

Adresa: Bogoljuba Čukića br.12., Tutin, prizemlje,
Broj telefona: 020/820-520 lokal 22 i 21,
Načelnik službe: dr Melida Bulić, doktor medicine specijalista izabrani lekar za odrasle,

Glavna sestra/tehničar službe: Mirsad Hadžić, medicinska sestra-tehničar

 

              Uže organizacione jedinice:

  a) odeljenje opšta medicina,

Adresa: Bogoljuba Čukića br.12., Tutin, prizemlje,
Broj telefona: 020/820-520 lokal 22 i 21.

 b) odeljenje hemodijaliza,

Adresa: Bogoljuba Čukića br.12.,Tutin, suteren

Šef odeljenja: dr Suad Ibrović, doktor medicine u hemodijalizi,

Glavna sestra tehničar odeljenja: Hilmo Numanović, medicinski tehničar u  hemodijalizi.

v) odeljenje hitna medicinska pomoć,

Adresa: Bogoljuba Čukića br.12., Tutin, suteren,

Broj telefona:194 (poziv sa fiksnog telefona), 020/812-037,020/820-520 lokal 19,

Šef odeljenja: dr Mirzeta Dazdarević Zećirović doktor medicine specijalista u hitnoj medicinskoj pomoći,

Glavna sestra-tehničar odeljenja: Zenifa Dazdarević, medicinska sestra-tehničar u hitnoj medicinskoj pomoći.

g) odeljenje kučno lečenje i nega, Tutin,

Adresa: Bogoljuba Čukića br.12., Tutin, prizemlje,
Broj telefona: 020/820-520 lokal 13,
Glavna  sestra-tehničar odeljenja: Ardijana Dudić, medicinska sestra-tehničar u kućnom lečenju i nezi.

                                                                                        

d) zdravstvena stanica opšte medicine Delimeđe,

Adresa: s.Delimeđe bb., prizemlje,
Broj telefona: 020/453-350,
Šef u zdravstvenoj stanici: dr Menderes Mašović doktor stomatologije specijalista izabrani lekar,

Glavna sestra – tehničar u stanici: Sabiha Mašović, medicinska sestra-tehničar u ambulanti.

 

đ) zdravstvena stanica opšte medicine Ribariće,

Adresa: s. Ribariće bb, prizemlje,

Broj telefona: 020/821-145,

Šef u zdravstvenoj stanici: dr Anida Koč doktor medicine izabrani lekar,

Glavna sestra/tehničar u stanici: Nusreta Izberović, medicinska sestra-tehničar u ambulanti.

 

e) zdravstvena stanica opšte medicine Leskova,

Adresa: s.Leskova bb, prizemlje,
Broj telefona: 020/452-520,

Glavna sestra/tehničar u stanici: Mersudin Ćosović, medicinska sestra-tehničar u ambulanti.

 

ž) zdravstvene ambulante opšte medicine u Dragi, Crkvinama i Moranima:

 

ž1) zdravstvena ambulanta opšte medicine Draga,

Adresa: s.Draga bb, prizemlje,
Broj telefona: 063/7085-680,
Medicinska sestra/tehničar: Kemal Demirović, medicinska sestra-tehničar u ambulanti.

ž2) zdravstvena ambulanta opšte medicine Crkvine,  

Adresa: s. Crkvine bb, prizemlje,
Broj telefona: 020/5723-080,
Medicinska sestra/tehničar: Bedrija Mehmedović, medicinska sestra-tehničar u ambulanti.

 

ž3) zdravstvena ambulanta opšte medicine Morani,

Adresa: s. Morani bb, prizemlje,
Broj telefona: 020/437-680,
Medicinska sestra/tehničar: Azemina Balić, medicinska sestra-tehničar u ambulanti.

 

z) odeljenje polivalentna patronaža, Tutin,

Adresa: Bogoljuba Čukića br.12., Tutin, I sprat,
Broj telefona: 020/820-520 lokal 32,
Glavna sestra-tehničar odeljenja: Hasima Babić, viša medicinska  sestra-tehničar  u polivalentnoj patronaži.

 

2.ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA

 

Adresa: Bogoljuba Čukića br.12, Tutin, I sprat  Bogoljuba Čukića bb, Tutin, II sprat,
Broj telefona: 020/820-520 lokal 47 i 23,
Načelnik službe: Dri sci med. Jasminka Bačevac-Eminović, doktor medicine specijalista u vanbolničkom porodilištu,

Glavna sestra/tehničar službe: Mirsada Jahović, ginekološko-akušerska sestra babica u vanbolničkom porodilištu.

 

              Uže organizacione jedinice:

a) odeljenje dispanzer za žene,Tutin,

Adresa: Bogoljuba Čukića br.12, Tutin, I sprat,
Broj telefona: 020/820-520 lokal 34,
Načelnik službe: dr Sevdija Habibović, doktor medicine specijalista izabrani lekar za žene,

 b) odeljenje vanbolničko porodilište sa 10 postelja,

Adresa: Bogoljuba Čukića bb, Tutin, II sprat,
Broj telefona: 020/820-520 lokal 47 i 23.

3.ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DECE

Adresa: Bogoljuba Čukića br.12, Tutin, I sprat Bogoljuba Čukića bb, Tutin, potkrovlje.

Broj telefona: 020/820-520 lokal 48 i 38,
Načelnik službe: dr Vahid Ademović, doktor medicine specijalista izabrani lekar za decu,

Glavna sestra/tehničar službe: Mejrema Košuta, viša medicinska sestra – tehničar u stacionaru.

 

              Uže organizacione jedinice:

a) odeljenje predškolski dispanzer za decu,Tutin, u ul.Bogoljuba Čukića br.12.

Adresa: Bogoljuba Čukića br.12., Tutin, I sprat,
Broj telefona: 020/820-520 lokal 36 i 35,
Šef odeljenja: dr Eroldina Dervović Derdemez, doktor medicine specijalista izabrani lekar za decu,

Glavna sestra/tehničar odeljenja: Fetahović Zineta, medicinska sestra – tehničar u ambulanti.

 

b) odeljenje školski dispanzer za decu,Tutin, u ul.Bogoljuba Čukića br.12.

Adresa: Bogoljuba Čukića br.12., Tutin, I sprat,
Broj telefona: 020/820-520 lokal 35.

v) odeljenje dečije odeljenje sa 8 postelja,Tutin, u ul.Bogoljuba Čukića bb.

Adresa: Bogoljuba Čukića bb, Tutin, potkrovlje,
Broj telefona: 020/820-520 lokal 48 i 24.

4.STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 

Adresa: Bogoljuba Čukića bb, Tutin, I sprat,
Broj telefona: 020/820-520 lokal 46 i 45,
Načelnik službe: Dri sci med. Mehdija Demirović, doktor stomatologije specijalista,

Glavna sestra/tehničar službe: Almija Hadžić, stomatološka sestra-tehničar u ambulati.

               Uže organizacione jedinice:

a) odeljenje dečija i preventivna stomatologije,

a1) stomatološke ordinacije  Doma zdravlja Tutin,

Adresa: Bogoljuba Čukića bb, Tutin, I sprat,
Broj telefona: 020/820-520 lokal 46 i 45,

a2) stomatološka ordinacija Osnovna škola ,, Rifat Burdžović Tršo “,

Adresa: Njegoševa br.15., Tutin, prizemlje,

 

a3) stomatološka ordinacija Osnovna škola ,,Vuk Karadžić”,

Adresa: Njegoševa br.13., Tutin, prizemlje,

 

a4) stomatološka ordinacija Gimnazija ,,Tutin”,

Adresa: 7 jula br.18., Tutin, prizemlje,

 

 a5) stomatološka ordinacija zdravstvena stanica Delimeđe,

Adresa: s. Delimeđe bb., prizemlje

Broj telefona: 020/453-350

 

5.SPECIJALISTIČKE SLUŽBE I LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

 

Adresa: Bogoljuba Čukića br.12, Tutin, prizemlje I sprat Bogoljuba Čukića bb, Tutin, I sprat,  Broj telefona: 020/820-520 lokal 42,
Načelnik službe: dr Mersid Dreković, doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti.
Glavna sestra/tehničar službe: Arslanović Mersija, med.sestra u ambulanti

 

              Uže organizacione jedinice:

A) specijalističke ambulante i odseci:

                                                                                                                                          

A1) ORL ambulanta,

Adresa: Bogoljuba Čukića bb, Tutin, I sprat.

Broj telefona: 020/820-520 lokal 42,

 A2) oftalmološka ambulanta,

Adresa: Bogoljuba Čukića bb, Tutin, I sprat,

 A3) dermatovenorološka ambulanta,

Adresa: Bogoljuba Čukića bb, Tutin, I sprat,

 A4) odsek fizijatrije,

Adresa: Bogoljuba Čukića bb, Tutin, I sprat.

Broj telefona: 020/820-520 lokal 30,

Šef odseka: dr Senada Fakić Habibović, doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti.

 A5) neurološka ambulanta, 

Adresa: Bogoljuba Čukića bb, Tutin, I sprat,

 A6) psihijatrijska ambulanta,

Adresa: Bogoljuba Čukića br.12., Tutin, I sprat,

A7) hiruška ambulanta,

Adresa: Bogoljuba Čukića br.12., Tutin, I sprat,

 B) odeljenje laboratorije,

Adresa: Bogoljuba Čukića br.12., Tutin, prizemlje,

Broj telefona: 020/820-520 lokal 31,

Šef odeljenja: dr Bisera Mecinović Muratović, doktor medicine specijalista u laboratorijskoj dijagnostici.

Glavni laboratorijski tehničar: Smajović Senad, laboratorijski tehničar

6.INTERNISTIČKA SLUŽBA

 Adresa: Bogoljuba Čukića bb, Tutin, I sprat i Bogoljuba Čukića br.12, Tutin, suteren,

Broj telefona: 020/820-520 lokal 44 i 43,
Načelnik službe: dr Indira Kajević, doktor medicine specijelista u specijalističkoj delatnosti

Glavna sestra/tehničar službe: Sabaheta Aličković, medicinska sestra-tehničar u ambulanti.

 

              Uže organizacione jedinice:

A) odsek internistička ambulanta,

Adresa:Bogoljuba Čukića bb, Tutin, I sprat,

Broj telefona: 020/820-520 lokal 44 i 43,

B) odeljenje internistički stacionar sa 12 postelja,

Adresa:Bogoljuba Čukića bb, Tutin, I sprat,

Broj telefona: 020/820-520 lokal 44 i 43,

7.PNEUMOFTIZIOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

 Adresa: Bogoljuba Čukića bb, Tutin,suteren i Bogoljuba Čukića br.12, Tutin, prizemlje,
Broj telefona: 020/820-520 lokal 41,

Načelnik službe: dr Sadrija Redžić, doktor medicine specijalista u radiološkoj službi.
Glavna sestra/tehničar službe: Ifet Gegić, viši radiološki tehničar.

               Uže organizacione jedinice:

A) odsek radiološka dijagnostika, Tutin, u ul.Bogoljuba Čukića br.12.

Adresa: Bogoljuba Čukića br.12, Tutin, prizemlje.

8.APOTEKA

 

Adresa: Bogoljuba Čukića br.12., Tutin, prizemlje,
Broj telefona: 020/811-016
Načelnik službe: Alma Mecinović, magistar farmacije

 

 Uže organizacione jedinice:

A)odeljenje gradska apoteka, Tutin, u ul.Bogoljuba Čukića br.12.

Adresa: Bogoljuba Čukića br.12., Tutin, prizemlje,
Broj telefona: 020/811-016,

B) bolnička apoteka,Tutin, u ul.Bogoljuba Čukića br.12.

Adresa: Bogoljuba Čukića br.12., Tutin, I sprat,
Broj telefona: 020/811-494.

9.HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA 

Adresa: Bogoljuba Čukića br.12., Tutin, prizemlje,
Broj telefona: 020/820-520 lokal 33,
Načelnik službe: dr Mithat Eminović, doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti,

Glavna sestra/tehničar službe: Bisera Ademović, viši sanitarni tehničar / sanitarno-ekološki inženjer

 

Uže organizacione jedinice:

A)odeljenje higijensko-epidemiološka zaštita, Tutin, u ul.Bogoljuba Čukića br.12.

Adresa: Bogoljuba Čukića br.12., Tutin, prizemlje,
Broj telefona: 020/820-520 lokal 33,

10.SLUŽBA ZA OPŠTE,PRAVNE I EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE

 Adresa: Bogoljuba Čukića br.12, Tutin, I sprat,
Uže organizacione jedinice:

  1. A) odeljenje za pravne,opšte i kadrovske poslove,

Adresa: Bogoljuba Čukića br.12., Tutin, I sprat,
Broj telefona: 020/811-129

Rukovodilac pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova :Hamzagić Izudin, diplomirani pravnik,

 

  1. B) odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove,

            Adresa: Bogoljuba Čukića br.12., Tutin, I sprat,
Broj telefona: 020/811-121

Rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova: Amra Dreković, diplomirani ekonomista, broj telefona: 069/8050-409

 

            B1) odsek za knjigovodstvo,

            Adresa: Bogoljuba Čukića br.12., Tutin, I sprat,
Broj telefona: 020/811-121

Kontista: Alma Ljajić, ekonomista

 

            B2) odsek za finansijsku operativu,

Adresa: Bogoljuba Čukića br.12., Tutin, I sprat,
Broj telefona: 020/811-121,

 

  1. D)  odeljenje za tehničke poslove,

Adresa: Bogoljuba Čukića br.12., Tutin, I sprat,
Broj telefona: 020/811-121

Službenik za posl.zašt.,bezb. i zdravlja na radu-šef odelj.za teh.poslove: Ljutvija Numanović, dipl.menadž.,

D1) odsek za kuhinju,

            Adresa: Bogoljuba Čukića bb, Tutin, prizemlje,
           

D2) odsek za vozni park,

Adresa: Bogoljuba Čukića bb., Tutin, prizemlje.

šef odseka za vozni park: Demirović Nermin, vozač u hitnoj medicinskoj pomoći

Updated: 17. april 2024. — 11:43
Dom zdravlja Tutin © 2018