Dom zdravlja Tutin

Zvanična internet prezentacija

Izabrani lekari Doma zdravlja Tutin

OPŠTA MEDICINA –  IZABRANI LEKARI

DOM ZDRAVLJA TUTIN

dr Goran Marković, specijalista opšte medicine

dr Safeta Nezović, specijalista opšte medicine

dr Nafija Šemsović, specijalista opšte medicine

dr Fatima Arslanović, doktor medicine

dr Edina Mecinović, specijalista opšte medicine

dr Lejla Karaahmetović, specijalista opšte medicine

dr Mujo Eminović, specijalista medicine rada

dr Melida Bulić, specijalista opšte medicine

ZDRAVSTVENA STANICA DELIMEĐE i ZDRAVSTVENA AMBULANTA MORANI

dr Adnan Redžepović, doktor medicine

ZDRAVSTVENA STANICA RIBARIĆE i ZDRAVSTVENA AMULANTA DRAGA

dr Raif Sinanović, doktor medicine 

ZDRAVSTVENA STANICA LESKOVA i ZDRAVSTVENA AMBULANTA CRKVINE

dr Amel Latifović, doktor medicine 

SLUŽBA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA – IZABRANI LEKARI

DOM ZDRAVLJA TUTIN

dr Sevdija Habibović, specijalista ginekologije i akušerstva

dr Vahida Ćorović, specijalista ginekologije i akušerstva

dr Sead Eminović, specijalista ginekologije i akušerstva

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE – IZABRANI LEKARI

dr Aida Hadžić Goruždić, specijalista pedijatrije

dr Gordana Nešović, specijalista pedijatrije

dr Vahid Ademović, doktor medicine

dr Belkisa Redžepović,  specijalista pedijatrije

dr Eroldina Dervović Derdemez, specijalista pedijatrije

dr Ibrima Kurtanović, specijalista pedijatrije

 

SLUŽBA ZA STOMATOLOŠKU ZAŠTITU – IZABRANI LEKARI

DOM ZDRAVLJA TUTIN

dr Mehdija Demirović, specijalista dečije i preventivne stomatologije

dr Azra Dreković, specijalista dečije i preventivne stomatologije

dr Hemo Habibović, doktor stomatologije

dr Elida Lotinac, specijalista dečije i preventivne stomatologije

OSNOVNA ŠKOLA ,,VUK KARADŽIĆ” TUTIN

dr Adil Bukvić, specijalista dečije i preventivne stomatologije

OSNOVNA ŠKOLA ,, RIFAT BURDŽOVIĆ TRŠO “TUTIN

dr Mirsad Šemsović, specijalista dečije i preventivne stomatologije

GIMNAZIJA ,,TUTIN”, TUTIN

dr Samir Derdemez, specijalista dečije i preventivne stomatologije

ZDRAVSTVENA STANICA DELIMEĐE

dr Menderes Mašović, specijalista opšte stomatologije

Updated: 8. марта 2022. — 09:57
Dom zdravlja Tutin © 2018