Dom zdravlja Tutin

Zvanična internet prezentacija

Istorijat Doma zdravlja Tutin

 Tutinski Dom zdravlja formiran je 1953. Godine kao Dom narodnog zdravlja. Period od avgusta 1990.god. do 30.06.1999.god. Dom zdravlja Tutin je funkcionisao kao radna jedinica Zdravstvenog centra Novi Pazar. Kao samostalno pravno lice Dom zdravlja Tutin je počeo da radi od 01.07.1999.god. U Tutinu Dom zdravlja funkcioniše u tri objekta , u jednom gde se pruža primarna zdravstvena zaštita, u drugom gde se pruža u većem delu sekundarna zdravstvena zaštita I trećem gde se nalazi gradska apoteka. Na terenu Dom zdravlja funkcioniše u tri objekta zdravstvenih stanica (Ribariće,Delimeđe i Leskova) i pet objekata ili delova objekata zdravstvenih ambulanti (Morani,Mojstir,Crkvine,Draga i Dolovo)

DELATNOST I RAZVOJ

Dom zdravlja je nosilac primarne zdravstvene zaštite. Svi napori usmereni su ka prevenciji i zdravstvenom prosvećivanju građana. Uvođenjem informacionog sistema stvoreni su uslovi za timski rad lekara i medicinskih sestara. Građanima je omogućeno da se opredele za izabranog lekara, koji će brinuti o njihovom zdravlju, koji će ih poznavati. Pored toga, omogućeno je da telefonskim putem dobiju savet svog lekara ili poruče terapiju za hronične bolesti.

Zdravstvene usluge pružaju se za 31.589 korisnika. Dom zdravlja ima 23 specijaliste medicine,6 specijalista stomatologije, 18 doktora medicine,5 doktora stomatologije I 1 diplomiranog farmaceuta , 101 medicinskih sestara i tehničara, 27 administrativnih radnika, 34 tehničkih radnika I 1 zdravstvenog saradnika. U sastavu Doma zdravlja Tutin su ginekološko odeljenje sa 10 postelja,stacionar(interni I dečji) sa 20 postelja, gradska apoteka, 3 zdravstvene stanice I 5 zdravstvenih ambulanti . Rad se odvija u 10 službi, a svakako je najveća Služba opšte medicine . U saradnji sa Patronažom organizovan je niz akcija na terenu kojima su obeleženi značajni datumi u kalendaru zdravlja – preventivnim pregledima i podelom edukativnog materijala. Svi medicinski radnici danas moraju pratiti savremena dostignuća i usavršavati se kroz predavanja, seminare, učešćem na simpozijumima i kongresima. Među lekarima je jedan doktor medicinekih nauka i jedan subspecijalizant.

U poslednjih nekoliko godina u novu zgradu je useljeno oko 1800 m2 ,a zgrada stacionara dobila je novi izgled zahvaljujući realizaciji projekata sredstvima Nacionalnog investicionog plana. Unutrašnjost nove zgrade adaptirana je i prilagođena timskom radu lekara i sestara, efikasnijem pružanju usluga i boljem komforu pacijenata. Iako je prostor oplemenjen vedrim bojama i modernom stolarijom, zaposleni u tutinskom Domu zdravlja znaju da su korisnicima usluga najpotrebniji osmeh i ljubaznost. Lepa reč bolesnima mnogo znači, a zdrave svakako može navesti da češće svrate, jer jedino tako se mogu smanjiti bolesti savremenog doba….

Updated: 26. oktobar 2016. — 08:35
Dom zdravlja Tutin © 2018